Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, là cam kết của doanh nghiệp MT Holdings đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương xã hội nói chung. MT Holdings mong muốn phát triển lên một tầm cao mới khi không còn chỉ là những quyết định mang tính tự nguyện dưới cấp độ của một cá thể tổ chức nào đó, mà đó còn là một chính sách bắt buộc phải có của bất cứ tổ chức nào dù ở tầm cỡ khu vực, quốc gia hay là vượt qua cả tầm quốc gia nhằm nâng cao giá trị của người Việt Nam trên trường quốc tế.

Một số hoạt động của chúng tôi

Hoạt động từ thiện tại bệnh viện nhi trung ương