MT Holdings hướng đến những giá trị cốt lõi bền vững.

Đội ngũ ban lãnh đạo của Tập đoàn là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và có tâm huyết phát triển nghề nghiệp.

Với phương châm hành động : Tâm thế – Kỷ cương – Trí tuệ – Khát vọng – Sáng tạo, các thành viên của MT Holdings luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cùng với tinh thần nỗ lực bền bỉ.

Mr. Nguyễn Xuân Mạnh

TGĐ Tập Đoàn MT Holdings

Ms. Nguyễn Minh Phượng

CEO Tập Đoàn MT Holdings

Đội ngũ cán bộ nhân viên